Welkom by Arend. Indien u 'n onderwyser, oud-onderwyser, onderwysstudent of belanghebbende is, is u welkom om aan te sluit. Die taalvoorkeur is Afrikaans. Arend is 'n navorsingsprojek van Dr. Christa van Staden en word vanaf Utopiastraat 192, Ruimsig Noord Uitbreiding 3, Ruimsig, 1724, Gauteng, Suid-Afrika bestuur. In hierdie dokument plaas ek die fokus op vier aspekte, naamlik:

1) die diensvoorwaardes;

2) privaatheidsbeleid

3) ingeligte toestemming om data te versamel vir navorsingsdoeleindes en 

4) Kontakbesonderhede

 

1. Diensvoorwaardes

Hierdie diensvoorwaardes bepaal die manier waarop u Arend, die dienste, eienskappe, funksies, toeps, tegnologie en sagteware mag gebruik en geld oral, behalwe wanneer uitdruklik anders gestel. Lees dit asseblief versigtig deur voordat u registreer omdat gebruikers, wat die diensvoorwaardes nie nakom nie, verwyder sal word. 

 

1.1 Taalvoorkeur

Daar is reeds genoem dat die voertaal Afrikaans is. Anderstaliges is welkom om aan te sluit, maar het geen reg om te eis dat die taalvoorkeur verander moet word nie. Gesprekke kan wel in Engels gevoer word om verstaan te akkommodeer. Die besluit om 'n Afrikaanse webwerf en toep te bou, is op my eie navorsing gebaseer. Ek het twee onderwysergroepe, naamlik RSA Onderwysers en RSA Teachers is 2015 geskep om 'n behoefte aan die ontwikkeling van 'n toep te ondersoek. RSA Onderwysers is op 30 April 2015 geskep en het reeds 17 200 onderwysers wat dit daagliks gebruik om by mekaar te leer. RSA Teachers is op 2 November 2015 geskep en het tans slegs 170 lede wat selde met mekaar in interaksie tree. Indien die behoefte later bevestig word, sal 'n soortgelyke toep vir anderstaliges ontwerp word. 

 

1.2. Die dienste

My missie is om 'n verpersoonlikte diens aan onderwysers, oud-onderwysers en onderwysstudente te verskaf om u te bemagtig om 'n aanlyngemeenskap te bou wat tyd- en geografiese grense oorbrug. Dit sluit die plasings, joernale, videos, foto's en kennisbasis in. Om daarin te slaag, gebruik ek beskikbare data oor byvoorbeeld die verbindings wat u bou, die bladsye wat u besoek, die kommentaar wat u lewer, die groepe waarby u aansluit en dit wat u in Arend deel om Arend te ontwikkel en ons diens te verbeter. Arend help u om met mense en groepe in Arend te verbind, daarom gebruik ek die data om u bewus te maak van inhoud wat u nuttig mag vind en om mede-onderwysers voor te stel met wie u moontlik in verbinding sou wou tree.

Arend Onderwysers bied aan u die geleentheid om uself uit te druk wanneer u met ander onderwysers kommunikeer oor dinge wat vir u belangrik is.

U kan Aend Onderwysers gebruik om u status opdateer en videos en foto's deel, maar u kan ook aan besprekings deelneem om te help om 'n gesamentlike kennisbasis te bou. Die aanlynjoernaal stel u in staat om oor die onderwys, u professionele ontwikkeling en ander onderwerpe te besin, maar dit stel ander ook in staat om opmerkings daaroor te maak en so kritiese besprekings te ontlok. U kan u kennis oor tegnologie en toeps deel en so tot die ontwikkeling van 'n gesamentlike kennisbasis bydra. U kan die boodskapdiens gebruik om privaatboodskappe te stuur. Gebruik dit veral indien u direk met die eienaar en ontwikkelaar, dr. Christa van Staden in verbinding wil tree. Ek vertoon advertensies en stel u so aan produkte en dienste bekend wat deur ander aangebied word. Die adverteerders betaal vir die advertensies en dra so tot die voortbestaan van Arend by. 

 

1.3 Registrasie, ledegeld en toetsperiode

U het 'n Arend-rekening nodig om aan te sluit. Gaan na https://arend.co om te registreer. U het 'n wagwoord nodig om Arend te gebruik. Kies asseblief 'n wagwoord wat u sal onthou, maar wat ander nie maklik sal kan raai nie. Maak seker dat u hierdie diensvoorwaardes en databeleid lees voordat u registreer. Indien u registreer, aanvaar ons dat u daarmee saamstem. Indien nie, sal Arend Onderwysers u nie toelaat om verder te registreer nie.

'n Rekening vir 'n eenmalige registrasiefooi van ongeveer R50 word gehef en die rekening word per e-pos aan u gestuur sodra u geregisteer het. Die fooi kan later verander. U sal per e-pos ingelig word dat u aanvaar is, dit kan 'n dag of twee duur. U mag Arend vir 'n periode van een maand gratis gebruik om te besluit of u lid van hierdie onderwysergemeenskap wil word. Indien nie, is daar geen fooi betaalbaar nie. Indien wel, moet u asseblief voor die einde van die toetsperiode die registrasiegeld betaal. Indien nie, sal u profiel verwyder word.

Indien u u wagwoord vergeet, kan u op die intekenbladsy op Forgot my Password klik om 'n nuwe wagwoord te kies. U sal dan na hierdie bladsy geneem word.

Maak van die geleentheid gebruik om die toep ook te toets. Die toep is reeds in Google Play beskikbaar, ek wag in spanning op Apple om die iPhone en iPad toeps goed te keur. 

 

1.4. Gedragskode

Arend is 'n professionele diens, daarom word daar van onderwysers verwag om professioneel op te tree. Die doel is om 'n leergemeenskap te vestig, daarom moet onderwysers hier veilig voel. Arend stel u in staat om self inhoud te skep. Dit plaas u ook onder die verpligting om sekere waardes na te streef. U moet met integriteit optree, erkenning aan bronne verleen, erkenning aan oorspronklike foto's en fotograwe gee en seker maak dat u geen kopieregte oortree nie.

U kommentaar word aan u profiel geheg, maak dus seker dat u nie die volgende reëls oortree nie. 

U mag nie ander lede van Arend Onderwysers boelie, beledig, vloek, skel of kragwoorde gebruik nie. Kragwoorde sluit die gebruik van woorde wat met die weer verband hou, in. Rassistiese en seksistiese kommentaar word nie toegelaat nie en u mag nie kommentaar lewer wat haatspraak aanwakker nie. Kommentaar moet relevant en op die inhoud van 'n plasing gerig wees en mag nie as 'n persoonlike aanval op een van die deelnemers aan die gesprek of enige iemand anders beskou kan word nie. Kommentar wat Godslasterlik is, sal nie geduld word nie. 'n Suksesvolle plasing sal outomaties geskied wanneer 'n aantal kru en onaanvaarbare woorde uitgesif is. 'n Onderwyser sal nie in kennis gestel word wanneer kommentaar verwyder word nie, maar dit is wel moontlik dat 'n algemene plasing gedoen sal word om gebruikers aan die reëls van die gemeenskap te herinner. U mag u nie aan trollingflaming of stalking skuldig maak nie.

Moet ook asseblief nie onderwysers steun deur van hulle opmerkings te hou as hulle hierdie gedragskode breek nie. U kan ook besluit om onderwysers met wie u nie kan saamwerk nie, nie te bevriend nie. Indien kommentaar onvanpas is, kan lede van Arend Onderwysers dit ook rapporteer en daar sal, waar moontlik, binne 24 uur aan die klagte aandag geskenk word. Motiveer die klagte asseblief deeglik sodat die proses bespoedig kan word. Indein nodig, sal die persone en hul IP-adresse geswartlys word om Arend Onderwysers en sy gebruikers te beskerm.

Die fokus is op die ontwikkeling van 'n professionele leergemeenskap, daarom sal onwelvoeglike inhoud summier verwyder word. Nadat seker gemaak is dat die persoon dit wel self geplaas het, sal gebruikers wat onwelvoeglike inhoud plaas en die bereik van die doel van Arend bedreig, summier verwyder word. 

 

1.5 U toegewydheid tot Arend en die gemeenskap

Ek verskaf 'n diens wat u toelaat om 'n aanlynleergemeenskap te bou, maar benodig toewyding van u kant af. U mag net een rekening skep en u moet dieselfde naam en van gebruik as wat u in u alledaagse lewe gebruik, geen skuilname word toegelaat nie. U moet akkurate inligting oor uself verskaf en seker maak dat u u wagwoord met niemand anders deel nie. U mag u persoonlike profiel nie aan iemand anders oordra nie, wanneer u Arend Onderwysers wil verlaat, word die profiel uitgevee.

Indien u voorgegee het om 'n onderwyser, oud-onderwyser, onderwysstudent of belanghebbende te wees, sal u summier verwyder word.

Onderwyser wat ander beledig, afkraak of onvanpas (vloekend, skellend) kommunikeer, sal ook onmiddellik verwyder word. Die ledegeld is in sulke gevalle ook nie terugbetaalbaar nie. 

 

1.6 Beleid ten opsigte van onwelvoeglike inhoud

Arend is 'n aanlynleeromgewing vir onderwysers, daarom is dit noodsaaklik om duidelik te stel wat nie in Arend gedeel mag word nie.

U mag Arend nie gebruik (of ander help om dit te gebruik) om enige iets te deel wat die gebruiksvoorwaardes oortree nie. U mag niks deel wat onwettig is, mense kan mislei, diskrimineer of u aan bedrog skuldig maak nie. U mag nie virusse of ander kodes oplaai of enige iets doen wat veroorsaak dat Arend oorlaai of ontwrig word of oneffektief werk nie. U mag ook nie outomatiese data-ontginningsmetodes sonder vooraf toestemming gebruik om data te versamel nie. U mag ook nie probeer om toegang te verkry tot areas waar u nie toegelaat word nie.

U moet kopieregwettte gehoorsaam. Indien u kopieregwette herhaaldelik oortree, kan u verwyder word om die integriteit van hierdie aanlynleeromgewing en sy bewoners te beskerm. U word ook aangeraai om onregmatige gebruik van Arend en onregmatige deel van inhoud onder ons aandag te bring. Elke funksie van Arend bied 'n knoppie waarop geklik kan word om onregmatige gebruik en onwelvoeglike inhoud te rapporteer.

Dit is belangrik om die diensvoorwaardes in hierdie dokument streng na te kom. Die belangrikste voorwaarde is dat u die diens nie moet misbruik nie en nie ander metodes as die beskikbare koppelvlak moet gebruik om toegang tot Arend te verkry nie. Moet asseblief geen uitvoer-, heruitvoer- en beheermaatreëls of -regulasies van die Republiek van Suid-Afrika of u land van herkoms oortree wanneer u Arend gebruik nie. Die diens kan opgeskort of selfs beëindig word as u u nie by die diensvoorwaardes en beleid neerlê nie of as wangedrag vermoed en/of ondersoek word.

Die gebruik van Arend bied geen intellektuele eiendomsreg van ons diens of eienaarskap van die inhoud wat u besoek nie. U mag ook nie voorgee dat die inhoud van ons dienste of die inhoud in Arend aan u behoort nie. Indien u inhoud wil hergebruik, moet u toestemming van die eienaar verkry, mits die wet u magtig om die inhoud wel te gebruik. U mag geen handelsmerke of logo's gebruik nie en u mag ook nie regskennisgewings wat in of saam met ons dienste vertoon word, verwyder, verberg of verander nie.

Die inhoud wat deur gebruikers van Arend geskep en vertoon word, behoort nie aan Arend, Arendsig Akademie of Dr. CJ van Staden nie, mits dit wel die geval is. Die entiteit wat inhoud deel en beskikbaar stel, is uitsluitlik daarvoor verantwoordelik, ook om seker te maak dat die persoon die reg het om die inligting te deel. Maak dus seker dat u inhoud soos dokumente wel mag deel. Maak ook seker dat u nie plagiaat pleeg nie. Ons hersien inhoud om te bepaal of dit wettiglik gedeel is en om te bepaal of die diensvoorwaardes geskend word en verwyder of verberg dit indien nodig. Dit beteken nie dat ons alle inhoud namens u hersien nie, die verantwoordelikheid vir die regmatige deel van inhoud berus by u. Moet dus nie aanneem dat ons inhoud wel hersien nie.

Ons stuur aankondigings oor die diens, administratiewe boodskappe en ander inligting aan u, maar u kan kies of u sommige daarvan wil ontvang of nie. 

Arend is in toepformaat beskikbaar. U moet u asseblief daarvan weerhou om Arend te gebruik wanneer u bestuur. Dit is in Suid-Afrikaanse konteks onwettig om u mobiele toestel te gebruik wanneer u bestuur, daarom moet u veiligheidswette gehoorsaam.

 

1.7 Ouderdomsperkings en ander beperkinge

Alhoewel die toep 4+ gegradeer is, word geen persoon onder 18 toegelaat nie. Die beperking is nie weens onwelvoeglike inhoud nie want dit sal nie toegelaat word nie. Arend Onderwysers is 'n onderwysergemeenskap, daarom word professionele gedrag en optrede vereis soos wat dit 'n opvoeder betaam.

Indien u egter voorheen weens wangedrag verwyder is, sal u nie weer toegelaat word nie omdat die leergemeenskap nie weer aan soortgelyke gedrag blootgestel sal word nie. Dit word tegnologies moontlik gemaak om lede te verban en nie net te verwyder nie. 

Indien wette in u land sosiale media beperk, moet u u asseblief daarvan weerhou om Arend Onderwysers te gebruik. Die webwerf en toeps is hoofsaaklik op die Suid-Afrikaanse mark gerig.

 

1.8 Beskikbaarheid van die toep

Arend Onderwysers se webblad is globaal beskikbaar, maar toegang tot die toep word vir eers tot Suid-Afrika en 'n paar ander lande, waar oud-onderwysers woon en werk, beperk. Die doel van die beperking is om die probleem te verhoed dat enige mens probeer om te registreer om Arend Onderwysers te gebruik. Die datasentra is egter globaal versprei omdat Suid-Afrikaanse maatskappye nie bekostigbare keuses bied om Arend te huisves nie. U kan laer af in die dokument meer inligting oor ons databeleid verkry.

 

1.9. U Arend-rekening en verantwoordelikheid

U is verantwoordelik vir alles wat onder u naam in Arend gedeel word. Maak dus seker dat u u wagwoord nie met ander te deel nie en dat u uitteken indien u Arend op 'n publieke rekenaar besoek. Kontak ons per e-pos sodra u daarvan bewus raak dat iemand anders u rekening gebruik het om in Arend in te kom sodat ons u wagwoord vir u kan verander indien u dit nie meer self kan doen nie. 

Lees asseblief die privaatheidsbeleid (laer af) waarin ons verduidelik hoe ons u persoonlike data hanteer en u privaatheid beskerm wanneer u van ons dienste gebruik maak. Sodra u Arend en ons dienste gebruik, stem u in dat Arend, Arendsig Akademie en dr. CJ van Staden sodanige data in ooreenstemming met ons privaatheidsbeleid kan gebruik om die produk te verbeter en beter dienste en opleidingsgeleenthede te verskaf.

In die geval van kennisgewings oor beweerde kopieregskending, sal ons u in kennis stel en u versoek om die nodige bewys te lewer dat u wel kopiereg besit. Rekening van herhaalde oortreders sal beëindig word volgens die proses wat uiteengesit is in die Digital Millennium Copyright Act van die VSA. Indien versoek, sal ons verplig wees om die nodige inligting aan persone en instansies te verskaf wanneer kopieregskendingklagtes ontvang word omdat ons verplig is om kopiereghouers te help om hulle intellektuele eiendom aanlyn te bestuur.

Indien u kopiereg in Arend geskend word, moet u ons asseblief in kennis stel. Kontak Dr Christa van Staden by die volgende e-posadres

1.10 Oor sagteware in ons dienste

Arend word gereeld opgegradeer om seker te maak dat dit steeds op alle nuwe en ouer toestele effektief is. Aflaaibare sagteware kan outomaties op u toestel/e opdateer, maar daar kan soms van u vereis word om die outomaties-opdateringinstellings te verander wanneer nuwe funksies beskikbaar gestel word.

Arend bied aan u ’n persoonlike, nie-oordraagbare en nie-eksklusiewe lisensie om die sagteware wat beskikbaar gestel word, te gebruik. Hierdie lisensie is vir die uitsluitlike doel om u in staat te stel om die voordele van die dienste soos deur Arend verskaf, te gebruik en te geniet soos wat deur hierdie bepalings toegelaat word. U mag nie enige deel van ons dienste of ingeslote sagteware kopieer, verander, versprei, verkoop of verhuur nie en u mag ook nie omgekeerde ontwikkelingswerk doen of poog om die bronkode van die sagteware uit te vind nie, tensy wetgewing dit toelaat of u ons geskrewe toestemming daarvoor het.

Die sagteware is nie oopbronsagteware nie, daarom kan geen voorwaardes wat op oopbronlisensies van toepassing is gebruik word om hierdie diensvoorwaardes op te hef nie.

 

1.11 Wysiging en beëindiging van ons dienste

Arend word voortdurend verbeter en verander, daarom is dit moontlik dat dienste, funksies of kenmerke bygevoeg of verwyder kan word. Dit is ook moontlik dat ons ’n diens kan opskort of heeltemal kan staak.

U mag Arend te eniger tyd verlaat, alhoewel ons spyt sal wees om u te verloor. Arend kan ook weier om verdere dienste te verskaf of nuwe beperkinge ten opsigte van die gebruik van ons dienste skep.

Ons glo dat jy jou data besit en dit is belangrik dat jou toegang tot sodanige data behou word. As ons ’n diens staak, sal ons, waar redelikerwys moontlik, jou oor ’n billike tydperk kennis gee en kans gee om inligting van daardie diens te onttrek.

 

1.12 My waarborge en vrywarings

Ek verskaf die dienste deur gebruik te maak van ’n kommersieel billike vlak van vaardigheid en sorg, en ek hoop jy sal geniet om dit te gebruik. Maar daar is sekere dinge wat ek nie oor die dienste kan beloof nie.

Behalwe vir dit wat uitdruklik in hierdie bepalings of bykomende bepalings uiteengesit word, maak nóg Arend Onderwysers nóg sy verskaffers of verspreiders enige spesifieke beloftes oor die dienste maak. Ek gee byvoorbeeld geen onderneming oor die inhoud van die dienste, die spesifieke funksie van die dienste, of hulle betroubaarheid, beskikbaarheid of vermoë om aan jou behoeftes te voldoen nie. Ek lewer die diens “net soos dit is.” Ek gee wel 'n waarborg dat ek onwelvoeglike inhoud binne 24 uur sal verwyder nadat ek daarvan bewus geword het. Ek is daagliks op Arend Onderwysers besig, en ander lede ook. Ek word elke keer as daar 'n interaksie in Arend Onderwysers is, daarvan bewus gemaak dat daar interkasie is. U moet egter ook onderneem om onwelvoeglike gedrag en inhoud dadelik onder my aandag te bring.

Sekere jurisdiksies maak voorsiening vir sekere waarborge, soos die nie-uitdruklike waarborg van verkoopbaarheid, doelmatigheid vir ’n spesifieke doel en nieskending van regte. Ek kan nie pa-staan vir hulle waarborge nie, daarom sluit ek alle waarborge, behalwe waar wetlik verplig, uit.

 

1.13 Aanspreeklikheid vir my dienste

Wanneer dit deur die wet toegelaat word, sal Arend Onderwysers en sy verskaffers en verspreiders nie die verantwoordelikheid dra vir ’n verlies aan wins, inkomste, of data, finansiële verliese of indirekte, spesiale, gevolglike of bestraffende skadevergoeding nie. 

Sover dit deur die wet toegelaat word, is die totale aanspreeklikheid van Arend Onderwysers, haar verskaffers en verspreiders, vir enige eis onder hierdie bepalings, insluitend vir enige nie-uitdruklike waarborge, beperk tot die bedrag wat u oorbetaal het om lid van Arend Onderwysers te word of om vir een van die kursusse te registreer. In alle gevalle is ek en Arend Onderwysers nie aanspreeklik vir enige verliese of skade wat nie redelikerwys voorsien kon word nie. 

Ek erken dat u as ’n verbruiker in sekere lande wetlike regte kan hê. As u Arend Onderwysers vir ’n persoonlike doel gebruik, beperk geen van hierdie bepalings of enige bykomende bepalings enige wetlike regte van verbruikers waarvan nie deur middel van ’n kontrak afstand gedoen mag word nie.

 

1.14 Besigheidsgebruik van ons dienste

U kan Arend Onderwysers slegs in persoonlike hoedanigheid gebruik, selfs al sluit 'n groep onderwysers van 'n spesifieke skool aan. Daarmee word Arend Onderwysers, ampsdraers en werknemers vrygestel van enige eis, regsgeding of handeling wat kan voortspruit uit - of verband hou met - die gebruik van Arend Onderwysers se dienste of skending van die diensvoorwaardes, insluitend enige aanspreeklikheid of uitgawes wat kan voortspruit uit eise, verliese, skade, hofsake, uitsprake, gedingkoste en prokureursfooie.

 

1.15 Verdere voorwaardes

Ons kan hierdie bepalings of enige bykomende bepalings verander indien veranderinge in die wet of ons dienste dit vereis. Dit is u verantwoordelikheid om op hoogte van die bepalings te bly. Ons sal u per e-pos van wysigings verwittig en die wysigings pertinemt beklemtoon en op hierdie bladsy plaas. Veranderinge is nie terugwerkend van toepassing wees nie en daar sal 14 dae grasie wees voordat die veranderinge van krag raak. Indien nuwe funksies beskikbaar gestel word of die wet dit vereis, sal sodanige veranderinge dadelik van krag wees. U kan Arend Onderwysers ter enige tyd verlaat indien u nie met die veranderinge saamstem nie.

Indien dit sou gebeur dat bykomende voorwaardes in konflik met bestaande bepalings is, sal die bykomende voorwaardes geld. U verbintenis met Arend Onderwysers word deur hierdie voorwaardes gereël. As u u nie by hierdie voorwaardes en bepalings neerlê nie, maar ek neem nie dadelik stappe nie, beteken dit nie dat ons enige van ons regte prysgee nie. Ons sal wel stappe neem sodra die verberking van die diensvoorwaards uitgelig word, soos byvoorbeeld dat u 'n wanvoorstelling gemaak het.

Indien 'n spesifieke bepaling nie afdwingbaar is nie, het dit geen invloed op enige van die ander bepalings nie. In sommige lande kan die howe nie Suid-Afrikaanse wetgewing op 'n geskil toepas nie. Indien u in een van die lande woonagtig is, sal die wette van u eie land van toepassing wees op geskille wat met hierdie diensvoorwaardes verband hou. Andersins stem u in dat Suid-Afrikaanse op geskille wat kan voortspruit uit of verband met hierdie bepalings of die dienste hou van toepassing sal wees. Indien u land nie toestemming verleen dat u na Suid-Afrika reis nie, sal u plaaslike jurisdiksie en sittingsplek van toepassing wees op geskille wat met hierdie bepalings e diensvoorwaardes verband hou. Andersins sal alle eise wat voortspruit uit of verband hou met hierdie bepalings of dienste, slegs in die geregshowe van Gauteng, RSA gelitigeer word. U en Arend Onderwysers stem hiermee in tot persoonlike jurisdiksie in hierdie howe.

 

1.16 Persoonlike beheer

Alhoewel Arend Onderwysers ten doel het om 'n leergemeenskap te vorm, word die volgende bykomende beheermaatreëls in Arend Onderwysers beskikbaar om u in beheer van u data te plaas en u te beskerm:

*  u is in beheer van u rekening en kan bepaal wie toegang tot u inligting mag verkry

*  u bepaal self met watter gehoor u u kennis wil deel

*  u bepaal self wie u mag bevriend

*  u kan ander lede blokkeer indien u nie met hulle bevriend wil raak nie

*  u bepaal wie op u muur mag skryf

*  u kan Arend Onderwysers verlaat wanneer u wil.

 

 

2. Data- en privaatheidbeleid

(30 April 2018)

 

Arend is ‘n navorsingsinisiatief en ons doen navorsing om die produk te verbeter, daarom kan ons data gebruik om te verstaan hoe die produk en die diens verbeter kan word. Dr Christa van Staden is aan die stuur van die navorsing en u kan meer oor haar vorige publikasies hier lees. Hierdie beleid beskryf die data en inligting wat tydens die proses versamel word en hoe ons gebruik en deel om Arend en ons dienste te verbeter. Hou asseblief in gedagte dat die beleid op alle funksies, dienste en die hele produk van toepassing is.

 

2.1 Data word versamel terwyl u Arend Onderwysers gebruik

Die volgende data oor u word versamel:

*  e-posadres

*  onderwyserstatus

*   datum waarop u die rekening geskep het

*  wanneer u aanteken en laas aangeteken het

*  inligting en dokumente wat u deel

 *  opmerkings wat u maak

*  boodskappe wat u stuur

*  inligting in foto’s wat u met die kamera neem

*  tipe inhoud waarin u belangstel

*  plasings, lede en groepe waarby u betrokke raa

*  gereeldheid en tydsduur van u aktiwiteite

*  verbindings wat u met ander gebruikers bou en in stand hou

*  metadata wat geskep word terwyl u aktief is, dag, datum, hashtags

*  die toestel (rekenaar, tablet, slimfoon) wat u gebruik om Arend te besoek

*  die IP-adresse van die toestel

*  die webblaaiers wat u gebruik

*  die skakels waarop u klik om ander webwerwe te besoek

 

Ons fokus is op die sosiale netwerke wat tydens die proses gebou word om te verstaan hoe die vestiging van ‘n leergemeenskap en e-praktyknetwerke ondersteun word, maar ook hoe dit verbeter kan word. U kan elke keer wanneer u ‘n plasing maak, ‘n geskikte gehoor daarvoor kies en selfs besluit om dit, wat u deel, met niemand anders te deel nie.

Gebruik die privaatheidsinstellings van u rekening om toegang tot u inligting te bepaal. U kan bepaal wie met u in aanraking mag kom, wie geblokkeer moet word, wie u in opmerkings, liggings en foto’s mag merk en wie u plasings mag sien. U kan die instellings ter enige tyd verander, uitvee en aanpas, maar u kan nie u data uitvoer nie. Die manier waarop dit gedoen word, word met behulp van videos op die Arendsig-Akademie bladsy in Arend verduidelik.

 

2.2 Data oor u word versamel terwyl ander in Arend betrokke is

Ander lede kan u in plasings, foto’s e liggings merk, boodskappe aan u stuur en u kontakinligting in Arend deel. U moet daarom seker maak dat u die privaatheid van u profiel so instel dat dit, wat oor u gedeel word, beperk kan word. Indien u inligting of intellektuele eiendom onregmatig in Arend gedeel word, moet u die betrokke persone kontak en versoek om dit te verwyder.

By elke plasing is ‘n rapporteerknoppie wat geklik moet word om probleme onder ons aandag te bring. U kan hierdie vorm voltooi om ons te help om ‘n veilige aanlynleeromgewing in stand te hou.

 

2.3 Data oor u word versamel wanneer u finansiële transaksies in Arend uitvoer

Op die oomblik vind geen finansiële transaksies in Arend plaas nie. Indien dit egter sou verander, sal ons data versamel om ons in staat te stel om die integriteit van Arend en u te beskerm. Dit kan data oor die faktuur en versending van die produk insluit omdat hierdie inligting noodsaaklik is wanneer ‘n dispuut ontstaan. Ons verkies om van Paypal se dienste gebruik te maak omdat u kaartbesonderhede dan nie in Arend gedeel word nie. U kan hier meer oor Paypal lees en hier meer oor Paypal se databeleid lees.

 

2.4 Webkoekies versamel data oor u

Ons plaas koekies op jou rekenaar of toestel om inligting te ontvang om die gebruikerservaring te verbeter. Die gebruik van dié data word in een van die onderstaande paragrawe omskryf.

Ander webwerwe en toepassings gebruik ook webkoekies om data en inligting te versamel. Data word ook versamel wanneer u op skakels in Arend klik om na ander webwerwe of toepassings gevoer te word. Dit is moontlik om data vanaf derdepartye te ontvang, soos byvoorbeeld wanneer u op ‘n skakel klik om afslag te ontvang wanneer u vir een van die Udemy-kursusse registreer. Maak asseblief seker dat u u van die databeleid van dié webwerwe vergewis wanneer u besluit om op die skakels te klik aangesien die gebruik van dié webwerwe nie onder hierdie databeleid gedek word nie.

 

2.5 Ons gebruik data om ‘n beter diens te verskaf

Ons gebruik data om:

*  die produk, diens en u gebruikerservaring te verbeter

*  kortpaaie te skep, voorstelle te maak en produkte, dienste te adverteer

*  nuusbriewe en kennisgewings aan u te stuur

 

U is egter in beheer van wat ons kan deel. U bepaal elke keer wanneer u ‘n plasing maak die lesers aan wie die inligting beskikbaar gestel kan word. U kan u privaatheidsinstellings ook verander soos dit u pas deur byvoorbeeld te bepaal watter plasings nie algemeen toeganklik moet wees nie, wie met u bevriend kan raak en of u in opmerkings en foto’s en liggings gemerk kan word. U kan verkies om inligting met almal, u vriende, u vriende se vriende of net met uself  te deel. U kan egter ook ‘n ‘pasgemaakte lysie’ skep om dit slegs aan ‘n uitverkose groepie vriende beskikbaar te stel. U kan ook kies aan wie u boodskappe stuur.

Publieke inligting verwys na al die inligting wat u in die algemeen deel sonder om ‘n spesifieke gehoor te kies. Dit is vir almal op Arend beskikbaar en aanlynsoekenjins kan toegang daartoe verkry. Alle lede van Arend het toegang tot publieke inligting wat gedeel word. Wanneer jy ‘n opmerking maak op iemand se plasing, moet jy in gedagte hou dat daardie persoon ‘n gehoor gekies het en dat jou opmerking weier gelees kan word as wanneer jy die plasing gemaak het en beheer oor die inhoud het.

 

2.6 Ons gebruik data om veiligheid, sekuriteit en die integriteit van Arend te bevorder

Data word gebruik om:

*  u rekeninginligting te verifieer

*  seker te maak dat iemand anders nie u rekening gebruik nie

*  oortredings van ons beleid te ondersoek.

Ons werk hard daaraan om u veiligheid en sekuriteit te beskerm en gebruik sekuriteitsnutsdinge, soos byvoorbeeld Captcha-uitdagins, om 'n ekstra vlak van sekuriteit by te voeg. Toegang tot Arend word met behulp van 'n gebruikersnaam en wagwoord beskerm.

U moet u inligting nie aan buitestaanders toevertrou nie. Beskerm u e-posadres en teken altyd uit as u Arend op iemand anders se rekenaar besoek het. Gebruik anti-virus sagteware op u rekenaar en dink voordat u op enige gedeelde skakel klik. Ons raai u ten sterkste aan om seker te maak dat u data veilig gaan wees voordat u inhoud wat in Arend geskep is, na ander webwerwe deel. Derdepartye kan inligting wat op u openbare profiel beskikbaar is, versamel. Stel asseblief u profiel so dat slegs gebruikers van Arend toegang tot u openbare profiel kan verkry omdat u gebruikersnaam, ouderdomsgroep, land, dorp, geboortedatum, taal, lys van vriende en u muur deur buitestaanders gelees kan word indien inligting met hulle gedeel word. Vergewis u van die databeleid van derdepartydienste omdat hulle nie tot hierdie databeleid verbind word nie, maar aan hulle eie databeleid.

 

2.7 Ons gebruik koekiedata 

Ons gebruik koekiedata om:

*  u rekening te verifieer

*  te bepaal watter toestelle u gebruik om op u rekening aan te teken

*  u rekening en die webwerf te beveilig

*  ander te verhoed om verskeie pogings aan te wend om u wagwoord te raai

*  "spam" te beveg deur byvoorbeeld te verhoed dat opmerkings menige kere herhaal word

*  te vehoed dat kinders onder 18 by Arend aansluit

*  te verseker dat die toep slegs in sekere lande beskikbaar gestel word.

*  insig oor gebruikers te verkry

*  dienste en produkte aan die regte teikenmerk te bemark

*  internetverkeer te bepaal

*  die diens te verpersoonlik

*  die doeltreffendheid van aankondigings en advertensies te meet.

*  data vir navorsingsdoeleindes (vergelyk relevante paragraaf).

 

2.8 Ander partye kan koekiedata gebruik om hul dienste te verbeter

Ander partye word by die ontwerp en ontwikkeling van Arend betrek en kan koekiedata versamel om te verstaan hoe Arend gebruik word en om probleme te identifiseer en oplossings te bied. Hulle gebruik ook koekiedata wanneer u hulle webwerwe besoek om te verstaan hoe hulle dienste verbeter kan word. Kyk gerus na Youtubeen Udemy om te bepaal hoe hulle koekiedata gebruik om hulle dienste te verbeter.

Toeps, webwerwe en derdepartye wat in Arend geïntegreer is, kan inligting ontvang oor die opmerkings en die plasings wat u maak. Indien u byvoorbeeld op ‘n Youtube video klik, kan data ingesamel word oor wie na die video gekyk het, wie opmerkings gemaak het en of die persone van die videos gehou het.Hulle kan egter nie inligting oor u vriendekring versamel nie, behalwe as hulle besluit het om dit met ander te deel.

Ons betrek derdepartyvennote wat die produk vir ons ontwikkel en opgradeer. Hierdie partye verkry toegang tot die data om hulle in staat te stel om 'n goeie tegnologie-gesteunde infrastruktuur te verskaf, die gebruik van die tegnologie te ontleed en goeie klantediens te verskaf. Derdepartyvennote word versigtig gekies en hulle voldoen aan streng vertroulikheidsvereistes. Hulle moet ook onderneem om die databeleid en die gedragskodes van Arend te ondersteun.

Die inligting wat dié partye en webwerwe versamel, is nie onderhewig aan hierdie databeleid nie, daarom moet u seker maak wat die databeleid van die webwerwe behels voordat u van hulle dienste gebruik maak.

 

2.9 U kan inligting met ander buite en buite Arend deel

Die aanlynjoernaalinskrywings en verskeie ander plasings kan na Facebook, Twitter en ander sosiale media gedeel word. Soekenjins en APIs kan u profiel opspoor, dus moet u u privaatheidinstellings verstel sodat slegs lede van Arend u openbare profiel kan besigtig. Indien nie, kan buitestaanders toegang tot inligting soos u geboortedatum, profiel, gedeelde inhoud en u vriendekring verkry. Die eerste paar reëls van u plasing kan wel gelees word wanneer u dit op ander sosiale media deel.

 

2.10 Ander kan inligting oor u deel en dit kan verder verdeel word

Ander kan inligting oor u deel en hulle kan ook u plasings deel. Besluit by elke plasing met watter gehoor u inligting wil deel omdat lede wat toegang tot u gedeelde inligting het dit verder kan deel en u dan nie meer in beheer daarvan is nie. Mense kan inligting deel, aflaai en skermskote maak en dit so baie verder as u beoogde leserspubliek deel. Inligting oor u word ook gedeel wanneer u op ander se plasings reageer. Die opmerkings is sigbaar vir almal wat toegang tot die plasing gehad het en die persoon kan selfs later besluit om sy of haar lesersgehoor te vergroot. Indien u ongemaklik is met inhoud wat ander oor u deel, moet u dit aseblief rapporteer.

 

2.11 Ons kan ‘n verskeidenheid data en inligting deel

Ons deel inligting oor u aktiewe status in Arend en ons deel data en inligting in die volgende gevalle:

*  verandering van eienaarskap, in welke geval u betyds in kennis gestel sal word

*  ontwikkeling en opgradering van die produ en diens omdat derdepartye dié taak hanteer

*  nie-identifiseerbare data om adverteerders in staat te stel om hul veldtogte te evalueer

*  wanneer die wet dit vereis en ‘n lasbrief, hofbevel of dagvaardiging uitgereik is

*  ‘n lid met die dood of persoonlike verlies gedreig word

*  indien ons vermoed dat bedrog gepleeg is

 

Dit kan ook regsversoeke buite die juridiksie van die Republiek van Suid-Afrika insluit. Die manier waarop ons die eise hanteer, word in die diensvoorwaardes uiteengesit. Indien ons van mening is dat bedrog gepleeg is of ander onwettige aktiwiteite plaasvind, kan ons inligting versamel en deel om onsself (produk, diens, regte), ander gebruikers en u te beskerm. Ons behou die reg voor om derdepartye te betrek om ons tydens ondersoek by te staan. Die inligting wat ons ontvang, word vir 'n tydperk van een jaar geberg om herhaalde misbruik of oortreding van hierdie beleid en die diensvoorwaardes te voorkom. 

 

2.12 Berging van data

Arend word nie in Suid-Afrikaanse konteks gehuisves nie. Ons het ‘n jarelange verhouding met die maatskappy wat Arend huisves opgebou en is van mening dat dit op die oomblik die beste keuse is. Indien die data op ‘n stadium geskuif moet word, sal ons u oor die besluit inlig en u toestemming vra om dit elders te huisves.

Ons berg alles wat u deel totdat u u rekening sluit of Arend nie meer beskikbaar is nie. Alle plasings, foto’s en ander inligting word verwyder wanneer u u rekening stop of wanneer Arend tot niet gaan. U moet egter in gedagte hou dat inligting wat ander oor u gedeel het, steeds beskikbaar sal wees nadat u Arend verlaat het omdat dit nie deel van u rekening is nie. Sodra u rekening verwyder is, kan dit nie weer herstel word nie, daarom is dit dalk ‘n goeie idee om u rekening te deaktiveer eerder as om dit uit te vee. Sodra u weer aansluit, of u u rekening weer aktiveer, word verdere data geskep.  Ons sal hartseer wees as u besluit om Arend te verlaat, maar die besluit bly in u hande. Indien u besluit om Arend te verlaat, moet u asseblief die vorm voltooi.

Indien u u rekening tydens ‘n ondersoek laat verwyder, behou ons die inligting vir ‘n tydperk van een jaar om herhaalde misbruik of ander oortredings van hierdie beleid te voorkom.

 

2.13 Kennisgewing in geval van veranderinge aan die beleid

U sal per e-pos en in Arend in kennis gestel word indien die beleid verander. Die veranderinge sal ook in kursiewe font aangebring word sodat u die verskil dadelik kan opmerk. U word versoek om die veranderinge versigtig deur te lees voordat u besluit om Arend en ander dienste en produkte steeds te gebruik.

 

2.14 Ingeligte toestemming dat ek data mag gebruik

Arend bied 'n aantal funksies wat u toelaat om inhoud op te laai, in te dien, te stoor, te stuur of te ontvang. Indien u die eienaar van die intellektuele eiendom is, behou u eienaarskap van die inhoud wat u met ander onderwysers deel. 

U verleen egter, wanneer u inhoud in Arend oplaai, berg, stuur of ontvang, 'n wêreldwye lisensie dat Arend (en diegene wat met ons saamwerk) sodanige inhoud kan gebruik, huisves, stoor, reproduseer, wysig, afgeleide werke kan skep (deur dit byvoorbeeld te vertaal, aan te pas of veranderinge aan te bring sodat dit beter met ons dienste saamwerk), kommunikeer, publiseer, publiek uit te voer, publiek ten toon te stel en te versprei. Die regte, wat u in hierdie lisensie toeken, word gebruik om die gebruik van Arend te bevorder en verbeter en om nuwe dienste te ontwikkel indien nodig. Indien u besluit om Arend te verlaat, bly hierdie lisensie geldig (byvoorbeeld wanneer u inhoud reeds met ander gebruikers gedeel is). Maak seker dat u oor die nodige regte beskik om hierdie lisensie (soos uiteengesit) aan ons te verleen.

Arend beskik oor outomatiese stelsels wat inhoud (insluitend e-posse) analiseer om relevante produkkenmerke aan u voor te stel. Dit sluit pasgemaakte soekresultate, vriendvoorstelle en advertensies sowel as die opsporing van strooipos en die misbruik van Arend in. Die analise vind plaas wanneer inhoud gestuur, ontvang en gestoor word.

U Arend-rekeninginligting, byvoorbeeld u profielnaam, -foto en die handelinge wat u op Arend of derdepartyprogramme wat aan u Arend-rekening gekoppel is, kan in ons ander dienste gewys word (soos byvoorbeeld die opmerkings wat u maak). Dit sluit opmerkings in advertensies en kommersiële kontekste in. Die deling- of sigbaarheidinstellings in u Arend-rekening word egter gerespekteer. U kan byvoorbeeld verkies om nie u volle geboortedatum sigbaar te maak nie.

Die privaatheidsbeleid bied meer inligting oor hoe Arend u inhoud gebruik en stoor. Terugvoer oor ons dienste kan ook gebruik word om ons diens te verbeter sonder dat ons enige verpligting teenoor u het.

 

3. Die navorsingsprojek

Arend is dr. Christa van Staden, ‘n navorsingsgenoot van die Universiteit van die Vrystaat, se navorsingsprojek wat daarop fokus om ‘n aanlynleeromgewing te skep waarbinne ‘n aanlynleergemeenskap en ‘n e-praktyknetwerk kan ontstaan en ontwikkel om voorstelle vir die verbetering van die praktyk te maak. Die navorsing staan op twee bene, naamlik navorsing oor die ontwerp en ontwikkeling van Arend en navorsing oor die gebruik en bruikbaarheid van Arend. Dit is noodsaaklik om data vir beide projekte te versamel. Wanneer u Arend gebruik, gee u toestemming dat data vir beide bene van die navorsing versamel kan word. Van ons kant gee ons die versekering dat u identiteit beskerm sal word en dat skuilname gebruik sal word wanneer verslag gelewer word. Die volgende soorte data word versamel:

*  naam, van, geboortedatum en ouderdom (name word met skuilname vervang)

*  skool, dorp, provinsie, land (sommige van ons lede werk oorsee)

*  verbindings wat u bou en die inhoud daarvan

*  funksies wat u gebruik en die doeltreffendheid daarvan

*  inligting, kennis, raad, leiding, ervaring, ondersteuning en konkrete bronne wat deur die verbindings vloei

*  e-posadres om u te kontak indien nodig

 

Stuur asseblief ‘n e-pos indien u met die navorser in aanraking wil kom om meer inligting oor die navorsing te versamel, maar ook om u van die projek te onttrek.

 

4. U kontakpersoon

Kontak my, Dr, Christa van Staden per e-pos of gebruik die boodskapfunksie in Arend Onderwysers om met my in aanraking te kom. 

U kan my op verskeie maniere kontak, waarvan elkeen in hierdie diensvoorwaardes uiteengesit is. Klik op die regte skakel, dit sal u help om die e-pos vinnig saam te stel omdat die meeste van die inligting (e-posadres, opskrif en inhoud) reeds vooraf ingevul is.