Versoekgebaseerde onderwysernetwerk

Weens die oorbelading van versoeke van mense wat nie hier hoort nie, is die instellings so gestel dat 'n voornemende lid uitgenooi moet word om lid van Arend te word. 

Skep asseblief 'n e-pos en volg hierdie riglyne om uitgenooi te word.

 

Riglyne vir die e-pos (onderwysers)

Gebruik dié riglyne om te verseker dat versoeke vinnig hanteer word:

 1. AAN: christa@taaldienste.com
 2. OPSKRIF: Versoek om by AREND aan te sluit
 3. BOODSKAP: Verskaf volgende besonderhede:
  • Naam en Van
  • e-posadres, verkieslik nie 'n skool e-pos nie
  • Naam van skool waar jy skoolhou
  • Posvlak (Onderwyser, HOD, Hoof)
  • Selfoonnommer
  • Jou persal nommer 
  • Jou SACE nommer, dit is op jou betaalstrokie as jy dit nie ken nie
  • Is jy lid van RSA Onderwysers? 

Indien jy nie 'n onderwyser is nie, moet jy asseblief mooi verduidelik verduidelik waarom jy wil aansluit sodat elke aansoek individueel oorweeg kan word.

 

Adverteerders:

Advertensiespasie kan teen kostes aangebied word. Indien jy wil adverteer, moet jy asseblief duidelik in die versoek stel wat jy wil adverteer sodat ek aansoeke op 'n individuele basis kan beoordeel.

Hoop om jou gou in die Arend welkom te kan heet.

 

Dr CJ van Staden